Välja front- eller bakmonterad cykelsits

Ska du köpa in en cykelsits finns två huvudmodeller att välja mellan. Det är de som är frontmonterade och de som är bakmonterade. Inom varje kategori finns ett par olika varianter men generellt har de samma fördelar och nackdelar.

Fördelar med frontmonterad cykelsits

En första fördel med frontmonterad cykelsits är att cykelturen blir mer ”gemensam”. Du kan lätt prata med barnet under resans gång. Bocka fram huvudet och du har örat nästan precis vid barnets mun. Ni kan därmed lättare kommunicera.

Dessutom ser barnet samma sak som du i och med att ni bägge ser framåt vid färden. Du som cyklar kan enklare peka och interagera med barnet. Detsamma gäller om du behöver rätta till mössan, jackan eller andra plagg.

Det som främst lyft upp som fördelar med dessa cykelsitsar är just ”gemenskapen”. Att man upplever att man tydligare får en gemensam cykeltur.

Fördelar med bakmonterad cykelsits

Den stora fördelen med bakmonterad cykelsits är även svagheten med den frontmonterade. Det handlar om hur stor och tung barnet kan vara. Den frontmonterade cykelsitsen har en tydlig begränsning här. Gränsen är generellt på 3 år alternativ 15 kg. Då de flesta föräldrar fortfarande vill skjutsa sina barn på cykeln efter denna ålder blir man alltså tvungen att ändå köpa en bakvänd sits.

Långsiktigt blir det därmed dyrare att först välja en frontmonterad cykelsits varefter man behöver ”uppgradera” till en bakmonterad. Detta istället för att köpa en bakmonterad på en gång och använda till den dagen då barnet kan börja cykla på egen hand.

En annan fördel med bakmontering är att cykeln blir mer lättstyrd. Med en extra vikt på framhjulet skapas en lite tyngre styrförmåga.

Går att kombinera?

Går det att kombinera en frontmonterad och bakmonterad cykelsits på samma cykel? Ja men åsikterna går något isär kring om det är bästa lösningen eller inte. En del återförsäljare lyfter fram kombinationen som en bra lösning för de som har två barn. Detta medan andra hävdar att det i så fall är bättre att köpa en cykelvagn. Orsaken är att det kan bli för tungt och svårt att manövrera cykeln. Men någon lag eller regel på att dubbla cykelsitsar inte får användas finns inte.