Det är inte ovanligt att man som företag satsar på att göra sina produktioner mer miljövänliga. För företagen behöver det främsta intresset inte ens nödvändigtvis vara att skona planeten – eftersom målgrupperna i allt högre grad tar ställning faller det sig naturligt att aktörerna anpassar sig. Aktörer som däremot inte intar en miljövänlig position riskerar…