Fem fördelar med kamerabevakning

I de allra flesta företagslarm ingår kamerabevakning. Kameror som sitter på strategiska platser i företagets lokaler och skapar en extra säkerhet. Att välja denna lösning har minst fem fördelar.

Avskräckande syfte

Att ha företagslarm, och tydligt skylta med detta, har en avskräckande effekt. De som rör sig i lokalerna vet att de fastnar på film och att väktare snabbt kan vara på plats om larmet utlöses. Denna avskräckande effekt är däremot svår att mäta. Ett företag som haft larm och kamerabevakning under flera år, utan att något har hänt, kan resonera att larmet är onödigt. Men vad hade hänt om de inte haft larmet?

Motverkar svinn i butiker

Butiker, där kunderna fritt kan gå omkring, lider årligen av ett stort svinn. Produkter försvinner, går sönder eller saboteras vilket innebär stora kostnader. Larm, väktare, kamerabevakning är bara några av insatserna som kan användas för att minska svinnet och därmed företagets kostnader för detta.

Trygghet för de anställda

Kamerabevakning förknippas ofta med att stölder, rån och skadegörelse ska minska. Men det är minst lika viktigt, om inte ännu mer, att de anställda känner sig trygga. Detta oavsett vad som händer på arbetsplatsen. När överfallslarm, brandlarm eller inbrottslarm aktiveras kommer kamerorna att direkt visa för larmoperatörerna vad som sker på platsen. Det finns alltid någon som ser och kan agera utifrån den specifika händelsen. Exempelvis:

  • Rån eller överfall
  • Misshandel, bråk i butiken
  • Sjukdomsfall, olyckshändelse

Personalen kan även använda så kallat ”mjukt larm” vilket innebär att något farligt ännu inte har hänt men att det är en obehaglig känsla. Detta exempelvis om det kommer in många stökiga personer i butiken eller om en kund börjar bli högljudd och otrevlig. Genom att aktivera detta larm ser operatören vad som händer, väktare skickas till platsen och övervakning sker löpande hur allt utvecklar sig.

Kamerabevakning ger utredningsmaterial

Skulle något hända innebär kamerabevakning även att polisen får tillgång till materialet inför utredning. Det går att se vad som hänt, vem som gjort vad och eventuella kännetecken på gärningsmännen. Generellt är det högre uppklarandegrad i de fall som kameror har kunnat fånga händelseförloppet.

Kommunikation i bild och ljud

Kamerorna kan både ha mikrofon, kamera och högtalare. Det innebär att de kan utnyttjas för tvåvägskommunikation. Operatören kan prata, via högtalaren, med personer i närheten varpå de kan direkt kan kommunicera tillbaka. Även detta blir ett sätt att öka säkerheten oavsett händelse.