Som sjuksköterska i bemanningsföretag ges nya perspektiv

Det finns flera fördelar med att jobba som sjuksköterska inom ett bemanningsföretag. Några av fördelarna är lönen, flexibiliteten och möjligheten att få nya perspektiv.

Perspektiv på nya arbetsplatser

En av de största skillnaderna mellan att jobba inom ett bemanningsföretag och att vara anställd av en vårdgivare är antalet arbetsplatser som personen jobbar på under ett år. Som anställd på en hälsocentral eller ett sjukhus har personer samma arbetsplats hela tiden. Det kan vara en trygghet att ha samma kollegor och kunna rutiner med mera. Andra uppskattar istället den flexibilitet som bemanningsalternativet skapar. En sjuksköterska som är anställd av ett bemanningsföretag kommer bli erbjuden olika långa uppdrag hos flera olika arbetsgivare. Det kan vara allt från att gå och stödja vårdpersonalen på en hälsocentral ett par dagar till att jobba flera månader på ett större sjukhus.

Perspektiv på olika orter och platser

Flera av större bemanningsföretagen kan ta emot uppdrag över hela Sverige. De som är anmälda till företaget kan däremot ange om de är villig att jobba i vilken stad som helst eller om uppdrag enbart kan genomföras på hemorten. Erbjuds ett uppdrag i en ort flera mil från hemorten ordnar företaget med både resor och boende. Det är alltså inget som personen varken behöver ordna med eller betala för. Att jobba på detta sätt kan alltså göra att en nyutexaminerad sjuksköterska snabbt kan komma ut på arbetsmarknaden. Detta genom att vara flexibel gällande i vilka städer som uppdrag kan utföras på.

Perspektiv på anställningsform

Det går att jobba åt ett bemanningsföretag antingen via anställning eller via eget företag. De som har eget företag fakturerar därmed för utförda uppdrag och avsätter själv till pension, semester m.m. Det är även vanligt att dessa företag erbjuder sina anställda med hjälp om de vill starta ett eget företag. Detta sker då generellt med hjälp av samarbetspartners så som bokföringsbyråer och liknande.

Som sjuksköterska nås även högre lön hos bemanningsföretag

Utöver att få nya perspektiv inom yrket väljer många att jobba som sjuksköterska inom bemanningsföretag utifrån den lön som erbjuds. Lönenivån beror bland annat på:

  • År i branschen
  • Vilka uppdrag som kan genomföras
  • Kompetens
  • Uppdragens omfattning

Utöver högre lön ges även mycket stor flexibilitet gällande arbetstider. Det går att ange vilka dagar och tider som arbete kan genomföras och på detta sätt tydligt styra sina veckor utifrån egna behov.